Název firmy:
SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.
Sídlo firmy:
Václava Majera 2666
CZ-44001 Louny
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
63145669
Soudní příslušnost:
Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová zn. C 9165
DVR:
DIČ:
CZ63145669
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: